Всяко число е равно на 0

Нека a е произволно число. Полагаме . Преобразуваме и получаваме последователно: $$2x=a \Rightarrow 2ax = […]

Квадратът на всяко число е 1

Нека а e произволно число и нека е вярно, че: $$x = y = \frac{a^{4}}{4} […]

Всяко число е равно на 1

Нека a е произволно число, а b≠0. Полагаме x=2b и y=2ab. Тогава: x+y = 2b+2ab […]

Всеки две числа са равни помежду си

Нека a и b са произволни числа. Полагаме a+b = 2c. Да извършим следните преобразувания: […]

Всяко n=n+1

Нека е произволно число. Следното тъждество се проверява много лесно, като се разкрият скобите (проверете […]

Сумата на две еднакви числа е винаги 0

Нека . Ще докажем, че е винаги . Избираме така, че и умножаваме двете страни на […]

Ще докажем, че 4=5

Дадено е равенството  Да прибавим числото от двете страни на равенството: $$16-36+\frac{81}{4}= 25-45+\frac{81}{4}$$ Като приложим […]