Центрираното е подравнено надясно

На показаната картинка думата “ЗАЯВЛЕНИЕ” е визуализирана централно на страницата. Как ще обясните факта, че […]