7/2 веднъж е 3.5, а друг път 3.0

В Java можем да използваме числа с плаваща запетая, които ни позволяват да смятаме с […]

(0.1+0.2)+0.3 != 0.1+(0.2+0.3)

Компилирайте и изпълнете следната програма на Java:

0.1 + 0.2 = ?

Компилирайте и изпълнете следната програма на Java:

Счупеният калкулатор – вариант I

Отворете калкулатора на Windows и напишете 9: Вземете корен квадратен и ще получите напълно очаквано […]