В PHP true == false?

Следният програмен код е написан на PHP: $var1 = “abcdefgh”; $var2 = 0; if($var1 == […]

7/2 веднъж е 3.5, а друг път 3.0

В Java можем да използваме числа с плаваща запетая, които ни позволяват да смятаме с […]

Един ден има 500654080 микросекунди

Знаем, че един ден има 24 часа. Един час има 60 минути. Една минута има […]

(0.1+0.2)+0.3 != 0.1+(0.2+0.3)

Компилирайте и изпълнете следната програма на Java:

0.1 + 0.2 = ?

Компилирайте и изпълнете следната програма на Java:

‘8’+’0′ = 104?

Разгледайте следния програмен код: int x = ‘8’; x = x + ‘0’; System.out.println(x); Защо […]

Счупеният калкулатор – вариант I

Отворете калкулатора на Windows и напишете 9: Вземете корен квадратен и ще получите напълно очаквано […]