Всеки триъгълник е правоъгълен

Даден е △ABC с ъгли α, β и γ. Нека CD=h е височината към AB през т.C. […]

Всички триъгълници са равностранни

Даден е △ABC с ъгли в съответните точки α, β и γ. Нека страните AB=c […]

Лицето на всеки вписан в окръжност правоъгълник е 0

Дадена е координатна система и единична окръжност с център т.О. В окръжността е вписан правоъгълник HGFE, […]