Разликата между -3^2 и 0-3^2

Ако напишете формулата =0-3^2 в Microsoft Excel, ще получите резултат -9. Ако напишете =-3^2, ще […]

Разминаване в средно аритметично

В >>>прикачения файл<<< са дадени две електронни таблици. В “данни” е показан списък с имена на […]