‘8’+’0′ = 104?

Разгледайте следния програмен код: int x = ‘8’; x = x + ‘0’; System.out.println(x); Защо […]