Развивка на сфера

Нека вземем сфера и начертаем меридиани (по аналогия с меридианите от земното кълбо). Ще се […]

Хорда с дължина равна на диаметъра

Дадена е окръжност с център т.O и произволен диаметър AB. Избираме произволна т.M от окръжността […]

Всеки правоъгълник вписан в квадрат е квадрат

Нека ABCD е квадрат, а PQRS е правоъгълник, който е вписан в него. Прекарваме правите […]

Всеки правоъгълен триъгълник е равностранен

Нека △ABC е правоъгълен с прав ъгъл в т.A. Нека O е пресечна точка на ъглополовящата BO […]

Всеки тъп ъгъл е прав

Даден е тъп ∢ABD. От т. А издигаме перпендикуляр към AB, върху който нанасяме т. […]

Окръжност с два центъра

Нека е даден произволен ∢ABC. Върху раменете му избираме точки P и Q и от […]

Триъгълник с външен ъгъл, равен на несъседен нему вътрешен

Нека в четириъгълника ABCD сумата от ъглите β и δ, съответно при върховете B и D, […]

Две успоредни прави през една точка

В равнината са дадени права p и точка A, нележаща на правата. През A прекарваме права q, […]

Два перпендикуляра от точка към права

Нека е дадена права g и точка P вън от нея. Избираме точките A и […]