Степенуване на комплексни числа: как π=0

Ще започнем от едно много известно уравнение:

2=1 чрез диференциране

Знаем отлично, че повдигането на степен може да се представи като сбор по следния начин: […]

2=0 с използването на имагинерно число

Да вземем очевидно вярното равенство: $$2 = 1 + \sqrt{1}$$ Преобразуваме го в: $$2 = […]

Безкрайни суми и приоритет на операциите

Внимание: Задачата е подходяща само за много напреднали ученици – реално тя е по-скоро за […]

Ще докажем, че ∞ = 0

Ако увеличаваме острия ъгъл, доближавайки го до 90o, ще видим, че тангенсът му расте по […]