Разликата между -3^2 и 0-3^2

Ако напишете формулата =0-3^2 в Microsoft Excel, ще получите резултат -9. Ако напишете =-3^2, ще […]

7/2 веднъж е 3.5, а друг път 3.0

В Java можем да използваме числа с плаваща запетая, които ни позволяват да смятаме с […]

(0.1+0.2)+0.3 != 0.1+(0.2+0.3)

Компилирайте и изпълнете следната програма на Java:

Счупеният калкулатор – вариант II

Отворете Windows Calculator в стандартен режим и напишете 2+2×2: Натиснете “=” и ще получите резултат […]

Java не знае как се събира?

Разгледайте следната заготовка на визуалната част на програма за събиране на две числа: Кодът при […]