Windows мери погрешно обемите информация

Вариант 1: Купих си твърд диск от 4TB, но в Windows ми излизат само 3,63TB. Защо се получава така?

Вариант 2: Имам файл, който е голям 5 856 030 905 байта, но Windows го мери закръглено като 5,45GB. Защо се получава така?

И в двата случая проблемът се корени наистина в Windows, защото по исторически наложени причини там се употребяват погрешно мерни единици за информация. В тази операционна система за постоянните носители на информация се употребяват KB (погрешно изписано kB), MB, GB и TB, но реално се мери в KiB (кибибайт), MiB (мебибайт), GiB (гибибайт) и TiB (тебибайт). Тази задача е много подходяща за въвеждане на децата в света на двоичната бройна система. Повече информация за мерните единици може да намерите тук: https://www.cphpvb.net/informatics/11606-kibibyte-kilobyte-and-others/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *