Нов признак за еднаквост на триъгълници?

Знаете, че първи признак за еднаквост на триъгълници гласи: “два триъгълника са еднакви, ако две […]