Ще докажем, че 4 > 12

За всички е ясно, че . Ако извадим от двете страни на това неравенство ще получим […]

Всяко положително число е по-малко от 0

Нека е цяло положително число. Тогава . Ако умножим това неравенство с , където е произволно […]

Ако a и b са положителни числа и a>b, то b>a

Нека са дадени две числа . Лесно може да се провери, че следните две неравенства […]