Степенуване на комплексни числа: как π=0

Ще започнем от едно много известно уравнение:

Развивка на сфера

Нека вземем сфера и начертаем меридиани (по аналогия с меридианите от земното кълбо). Ще се […]

1=-1 чрез квадратен корен

Знаем, че [latex]1 = \sqrt{1}[/latex]. Ще го представим като [latex]1 = \sqrt{(-1)\times(-1)}[/latex]. А това е […]

Windows мери погрешно обемите информация

Вариант 1: Купих си твърд диск от 4TB, но в Windows ми излизат само 3,63TB. […]

Различни вероятности за едно и също събитие

Имате кутийка с две монети от по 2 лева, кутийка с две монети от по […]

3=0

Нека [latex]x[/latex] е решение на квадратното уравнение: $$\begin{aligned}x^{2}+x+1=0 & & & (1)\end{aligned}$$ Понеже [latex]x \neq 0[/latex] […]

2=1 чрез диференциране

Знаем отлично, че повдигането на степен може да се представи като сбор по следния начин: […]

2=0 с използването на имагинерно число

Да вземем очевидно вярното равенство: $$2 = 1 + \sqrt{1}$$ Преобразуваме го в: $$2 = […]

В PHP true == false?

Следният програмен код е написан на PHP: $var1 = “abcdefgh”; $var2 = 0; if($var1 == […]

Всички окръжности са с еднаква обиколка

Ще докажем, че всички окръжности имат еднаква обиколка. Нека вземем две окръжности k1 и k2, […]