4 лв = 400 лв

Знаем, че 2 метра = 200 сантиметра. Ако повдигнем двете страни на това равенство на […]

6 кг = 6000000 г

Знаем, че 2кг=2000г и 3кг=3000г. Ако умножим двете страни на равенствата, получаваме 2×3=2000×3000 => 6кг=6000000г. […]