Различни вероятности за едно и също събитие

Имате кутийка с две монети от по 2 лева, кутийка с две монети от по […]

3=0

Нека [latex]x[/latex] е решение на квадратното уравнение: $$\begin{aligned}x^{2}+x+1=0 & & & (1)\end{aligned}$$ Понеже [latex]x \neq 0[/latex] […]

Всички окръжности са с еднаква обиколка

Ще докажем, че всички окръжности имат еднаква обиколка. Нека вземем две окръжности k1 и k2, […]

Зацепените окръжности в тор

Има един основен топологичен закон, който гласи, че две затворени криви, които се засичат, могат […]

Изчезващият квадрат – 2

Даден е квадрат, който е съставен от четири еднакви четириъгълника и малко квадратче. Чертежът е […]

Изчезващият квадрат

Даден е триъгълник с катети 13 и 5. Триъгълникът е разделен на четири части, които […]