Един ден има 500654080 микросекунди

Знаем, че един ден има 24 часа. Един час има 60 минути. Една минута има […]

‘8’+’0′ = 104?

Разгледайте следния програмен код: int x = ‘8’; x = x + ‘0’; System.out.println(x); Защо […]