Изчезващият квадрат

Даден е триъгълник с катети 13 и 5. Триъгълникът е разделен на четири части, които са оцветени в синьо, жълто, червено и зелено, както е показано на картинката A (за улеснение е показана мрежа от квадратчета):

Разгледайте картинката B. В нея има абсолютно същите синя, жълта, червена и зелена части – просто са разместени. Къде се загуби едно квадратче?

Софизмът е получен чрез неточен чертеж. Хипотенузата на триъгълника не е съвсем права линия.

Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Missing_square_puzzle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *