Изчезващият квадрат – 2

Даден е квадрат, който е съставен от четири еднакви четириъгълника и малко квадратче. Чертежът е показан на следната фигура:

Завъртаме и разместваме четириъгълниците по следния начин:

Къде изчезна малкото квадратче?

В този софизъм повечето от учениците би трябвало сами да успеят да забележат, че новия квадрат е с по-малка площ спрямо предишния. Именно там се “губи” малкото квадратче. Задачата може да се демонстрира физически чрез изрязване на картончета, които после се сглабят.

Източник: http://anadra.ru/sitemath/51.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *