Един ден има 500654080 микросекунди

Знаем, че един ден има 24 часа. Един час има 60 минути. Една минута има […]

(0.1+0.2)+0.3 != 0.1+(0.2+0.3)

Компилирайте и изпълнете следната програма на Java:

0.1 + 0.2 = ?

Компилирайте и изпълнете следната програма на Java:

‘8’+’0′ = 104?

Разгледайте следния програмен код: int x = ‘8’; x = x + ‘0’; System.out.println(x); Защо […]