4 лв = 400 лв

Знаем, че 2 метра = 200 сантиметра. Ако повдигнем двете страни на това равенство на квадрат, получаваме 4 кв.м. = 40000 кв.см., което също е вярно равенство.

Сега да вземем равенството 2 лева = 200 стотинки. Повдигаме на квадрат и получаваме 4 лева = 40000 стотинки. Да, но знаем, че 40000 стотинки са 400 лева. Следователно 4 лева = 400 лева. Къде сбъркахме?

 

Както и в задачата 6кг = 6000000 г., и тук има заблуда при мерните единици. Учениците трябва да се досетят, че с повдигането на квадрат се променят и мерните единици. И докато “квадратни метри” и “квадратни сантиметри” са коректни мерни единици, то в практиката мерни едици като “квадратни лева” и “квадратни стотинки” не съществуват. Подобна задача би изострила вниманието им към приложната част на математиката – важно е какво точно описват числата, с които работим, т.е. мерните единици трябва да се следят стриктно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *