6 кг = 6000000 г

Знаем, че 2кг=2000г и 3кг=3000г. Ако умножим двете страни на равенствата, получаваме 2×3=2000×3000 => 6кг=6000000г.

 

Софизмът се корени в това, че при извършване на умножението нарочно е изпусната мерната единица. “Вярното” равенство би трябвало да изглежда така: 2кг×3кг=2000г×3000г => 6кг2=6000000г2 (в 5 клас би се изписвало като “кв.кг” и “кв.г”). Разбира се, подобни мерни единици не съществуват. Още повече, че умножение на килограм с килограм и грам с грам са безсмислени операции.

Задачата би могла обаче да послужи за мотивиране на учениците при изчисление на лице и обем в геометричните задачи, да не пропускат да записват в резултата мерните единици (кв.см, кв.м, куб.см, куб.м и т.н). Също така, чрез примера се онагледява необходимостта от записване на правилните мерни единици – “кв.см”, вместо “см” и т.н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *