Счупеният калкулатор – вариант II

Отворете Windows Calculator в стандартен режим и напишете 2+2×2:

Натиснете “=” и ще получите резултат 8:

Сега сменете режима на калкулатора в “Scientific Mode” и направете същото:

Натиснете “=” и ще получите резултат… 6:

Грешно ли смята калкулаторът в един от двата режима?

Темата отново е свързана с приоритета на операциите. В първия случай нормалният калкулатор не отчита, че операция “умножение” е с приоритет – той извършва операциите по реда на въвеждането им, докато във втория случай калкулаторът отчита приоритета на операциите от математическа гледна точка. Подобен бърз пример показва колко е важно човек да се запознае с приоритета на операциите в езика за програмиране, на който ще работи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *