Сумата на всеки две числа е равна на 0

Нека a и b са две произволни числа. Полагаме a+b = c. От тук правим следните преобразувания:

(a+b)2 = c(a+b)

=> a2 + 2ab + b2 = ac + bc

=> a2 + ab – ac – bc + ab + b2 = 0

=> a(a+b-c) + b(a+b-c) = 0

Делим на (a+b-c) и получаваме:

a + b = 0

Наистина ли сумата на всеки две произволни числа е 0?

 

В задачата е представен класическият математически софизъм с деление на 0.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *