Ще докажем, че 2=1

Нека a=b. Имаме последователно:

a2 = ab

=> a2 – b2= ab – b2

=> (a+b)(a-b) = b(a-b)

Делим двете страни на равенството на (a-b) и получаваме:

a+b = b

Заместваме a с b (равни по условие):

2b = b

=> 2 = 1

 

Задачата представя класическия софизъм с деление на 0.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *