Разликата между -3^2 и 0-3^2

Ако напишете формулата =0-3^2 в Microsoft Excel, ще получите резултат -9. Ако напишете =-3^2, ще получите 9. Защо се получава така?

Тази проста задача подсказва, че е важно да се знае много добре приоритета на операциите. Конкретно в Excel унарните оператори имат по-висок приоритет спрямо бинарните. В левия пример операцията – е унарна (има операнд само от дясно), докато ^ е бинарна (поставена между 3 и 2), затова – се прилага първо. В десния пример и двете операции са бинарни, а експонентата е с по-висок приоритет от изваждането.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *