Центрираното е подравнено надясно

На показаната картинка думата “ЗАЯВЛЕНИЕ” е визуализирана централно на страницата. Как ще обясните факта, че параграфът, в който се намира тази дума, е подравнен надясно?

Подобна задача предразполага към диалогичен подход – учителят да покаже на учениците въпросния документ и да ги попита “кажете как е подравнен първият параграф”. Очаква се повечето, ако не и всички ученици да кажат “в средата!”. Тогава учителят може да им посочи, че това не е вярно, като им покаже, че параграфът всъщност е подравнен вдясно. Една възможна постановка за реализиране на тази визуална заблуда е чрез характеристиките за начало и край на параграф:

Тук, ако учениците са учили за линията (rulers), могат да бъдат оставени сами да открият къде е уловката. Ако все още не са разглеждали възможностите, които им дава линията, задачата може да се използва като първа стъпка за демонстрация на тези нови знания.

Друг възможен сценарий за постигане на същата заблуда, който учениците принципно откриват много лесно сами, е да има множество от празни символи (интервали) или табулации, които са накарали думата да се измести към центъра на екрана. Подобна заготовка е подходяща за демонстрация на ползата от бутона за визуализиране на командните символи:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *